top of page

Sinyal Light Kolonları, genel olarak gemilerin dümen dairesinde ve makine dairesinde bulunması zorunlu sesli ve ışıklı uyarı sistemleridir. makine dairesinde bulunması zorunlu olan telgraf, yangın alarmı, genel alarm, telefon, CO2, ve benzeri görsel ve işitsel alarmların bir araya toplanmış halidir.

bottom of page