top of page

Dağıtım panosu, elektrik kaynağının binanın içinden dağıtıldığı bir yapıdır. Dağıtım panosu, herhangi bir ticari yapı veya konut için ana elektrik besleme sistemidir. Ana kablo dağıtım panosuna gelir ve daha sonra kesiciler vasıtasıyla ikincil devrelerde dağıtılır.

bottom of page